DLACZEGO WARTO?

 
Skuteczna komunikacja to obok wiedzy i umiejętności medycznych jedna z najważniejszych cech lekarza profesjonalisty.
Efektywne komunikowanie się, szczególnie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, jest umiejętnością, której można się nauczyć i szybko zaobserwować jej korzystne efekty. Są to:


 lepsze relacje z pacjentami i rodzinami,

 mniejsza liczba sytuacji konfliktowych,

 poczucie pewności siebie nawet w najtrudniejszych sytuacjach komunikacyjnych,

 zredukawanie stresu związanego z pracą,

 lepsze przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów

 większa satysfakcja z procesu leczenia, zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego.

 

Jesteśmy zespołem praktyków klinicznych, na co dzień pracujemy z pacjentami i ich rodzinami, stąd nasze podejście do nauczania umiejętności komunikacyjnych jest bardzo pragmatyczne. Kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne.
Zapraszamy na nasze intensywne szkolenia kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych.

 

 

ZESPÓŁ

 mgr Agnieszka Kwiecińska

psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii PTPO, trener umiejętności psychospołecznych, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece paliatywnej.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w opiece paliatywnej z chorym terminalnie i jego rodziną, prowadzi szkolenia w zakresie komunikacji klinicznej

Jest członkiem European Association Communication in Healthcare. Ukończyła kursy prowadzone przez przedstawicieli EACH: Experiential Communication Skills Teaching In Health Professional Education. What To Teach And How To Teach, Curriculum Development.

www.interwencjaipsychoterapia.pldr n. med. Magdalena Jarosz

 

specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista medycyny paliatywnej, certyfikowany psychoonkolog PTPO, nauczyciel umiejętności psychospołecznych.

Dzięki wieloletniej pracy z pacjentem onkologicznym na każdym etapie choroby i leczenia posiada bogate doświadczenie w komunikacji z chorym i jego rodziną, również w zakresie przekazywania niepomyślnych informacji oraz niełatwych zagadnień końca życia.

Od wielu lat prowadzi praktyczne szkolenia z komunikacji klinicznej.mgr Paulina Zielińska


psycholog, certyfikowany psychoonkolog PTPO, nauczyciel umiejętności psychospołecznych.

Od lat pracuje z chorymi onkologicznie oraz chorymi przewlekle, prowadzi szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji komunikacyjnych w praktyce klinicznej dla lekarzy, pielęgniarek, psychoonkologów oraz innych pracowników medycznych.

Jest członkiem Polskiej Sieci European Association Communication in Healthcare.

 

JAK UCZYMY?

 
Jesteśmy zespołem praktyków z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i szkoleniowym. Wiemy, że dobrej i skutecznej komunikacji z pacjentami można się nauczyć poprzez praktyczne ćwiczenia określonych umiejętności oraz wypracowanie strategii komunikacyjnych. Podczas szkoleń kładziemy szczególny nacisk na intensywną pracę warsztatową, wykorzystując najskuteczniejsze aktywizujące metody dydaktyczne.

 

Zainwestuj w siebie wybierając jedno z naszych szkoleń i wykorzystaj nabyte umiejętności w swojej pracy.

 

Oferujemy szkolenia w Krakowie i Katowicach, na życzenie prowadzimy szkolenia dla pracowników medycznych w miejscu pracy.

OFERTA SZKOLEŃ

Przekazywanie niepomyślnych informacji w praktyce klinicznej

 

Forma:  warsztaty, 8 godz. edukacyjnych

 

Terminy szkolenia:  18.03.2017 godz. 9.00-16.00

                                      20.05.2017 godz. 9.00-16.00

 

Miejsce szkolenia:   Kraków

 

  

Dla kogo: lekarze onkolodzy, chirurdzy, interniści, lekarze rodzinni oraz lekarze innych specjalności, stykający się w swojej pracy z koniecznością przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi i jego rodzinie

  

Program szkolenia: Podstawy skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną. Zasady przekazywania niepomyślnych informacji. Praktyczne wskazówki - warsztaty z przekazywania niepomyślnych informacji. Radzenie sobie z trudnymi emocjami pacjenta na każdym etapie leczenia onkologicznego. Mechanizmy obronne pacjenta i ich wpływ na komunikację. Zakończenie leczenia przyczynowego – aspekty psychologiczne.

  

Korzyści dla uczestników: Poznanie sposobów budowania dobrej relacji z pacjentem onkologicznym i jego rodziną na każdym etapie leczenia. Poznanie zasad przekazywania niepomyślnych informacji. Zdobycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych z pacjentem onkologicznym i jego rodziną. Poznanie specyfiki kolejnych etapów leczenia onkologicznego i typowych sytuacji komunikacyjnych z nimi związanych. Zmniejszenie stresu związanego z komunikowaniem niepomyślnych informacji.

  

Cena:  350 zł

 

Ze względu na formę szkolenia (warsztaty) liczba uczestników ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dobry kontakt z pacjentem - szkolenie modułowe

Forma: wykład ineraktywny z częścią warsztatową, czas trwania: 4 godz. edukacyjne

 

Szkolenie modułowe jest częścią cyklu uzupełniających się szkoleń, stanowiących praktyczne kompendium wiedzy niezbędnej do codziennej efektywnej pracy z pacjentem, z uwzględnieniem przydatnych technik komunikacji interpersonalnej oraz zasad profilaktyki wypalenia zawodowego.

 

Termin szkolenia:      

 

Dla kogo: młodzi lekarze na początku samodzielnej pracy klinicznej, lekarze na każdym etapie rozwoju kariery zawodowej chcący poszerzyć lub poprawić swoje umiejętności komunikacyjne


Program szkolenia: komunikacja werbalna i niewerbalna, techniki aktywnego słuchania, zasady zadawania pytań, przekazywanie informacji w sposób zrozumiały, struktura efektywnej rozmowy, częste bariery w komunikacji

  

Korzyści dla uczestników: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego porozumiewania się w relacji lekarz-pacjent i lekarz-rodzina pacjenta. Poznanie sposobów budowania dobrej relacji z pacjentem i jego rodziną. Poznanie strategii komunikacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo przestrzegania zaleceń lekarskich.Wzrost zaufania pacjenta do lekarza i proponowanego leczenia.


Cena:

Sytuacje konfliktowe, trudny pacjent - szkolenie modułowe

Forma: wykład interaktywny z częścią warsztatową

 

Czas trwania: 4 godz.

 

Termin szkolenia:

 

Dla kogo: młodzi lekarze na początku samodzielnej pracy klinicznej, lekarze chcący poszerzyć swoje umiejętności komunikacyjne

 

Program szkolenia:

 

Korzyści dla uczestników:

 

Cena:

Przekazywanie niepomyślnych informacji - szkolenie modułowe

Forma: wykład interaktywny z częścią warsztatową

 

Termin szkolenia:

 

Czas trwania: 4 godz.

 

Dla kogo: młodzi lekarze na początku samodzielnej pracy klinicznej, lekarze chcący poszerzyć swoje umiejętności komunikacyjne

 

Program szkolenia:

 

Korzyści dla uczestników:

 

Cena:

Komunikacja z pacjentem u schyłku życia - szkolenie modułowe

Forma: wykład interaktywny z częścią warsztatową

 

Termin szkolenia:

 

Czas trwania: 4 godz.

 

Dla kogo: młodzi lekarze na początku samodzielnej pracy klinicznej, lekarze chcący poszerzyć swoje umiejętności komunikacyjne

 

Program szkolenia: Radzenie sobie z trudnymi emocjami pacjenta na każdym etapie leczenia onkologicznego. Mechanizmy obronne pacjenta i ich wpływ na komunikację. Zakończenie leczenia przyczynowego – aspekty psychologiczne.

 

Korzyści dla uczestników:

 

Cena:

Stres i wypalenie zawodowe w pracy lekarza - szkolenie modułowe

Forma: wykład interaktywny z częścią warsztatową

 

Termin szkolenia:

 

Czas trwania: 4 godz.

 

Dla kogo: młodzi lekarze na początku samodzielnej pracy klinicznej, lekarze chcący poszerzyć swoje umiejętności komunikacyjne

 

Program szkolenia:  Fizyczne i psychiczne następstwa stresu, czynniki wpływające na odporność na stres, sposoby radzenia sobie ze stresem, work-life balance

 

Korzyści dla uczestników: wzrost świadomości zagrożenia stresem związanym z pracą, indywidualna ocena poziomu stresu, analiza możlwości radzenia sobie ze stresem w pracy, techniki profilaktyki wypalenia zawodowego

 

Cena:

Asertywna pielęgniarka - szkolenie modułowe

Forma: wykład interaktywny z częścią warsztatową

 

Termin szkolenia:

 

Czas trwania: 4 godz.

 

Dla kogo: pielęgniarki, które chcą poszerzyć swoje umiejętności komunikowania się w zespole terapeutycznym

 

Program szkolenia: czym jest asertywność, techniki asertywnej odmowy, wyznaczanie granic w relacjach, asertywnośc w pracy i w życiu osobistym

 

Korzyści dla uczestników: zwiększenie pewności siebie w kontaktach z lekarzami i innymi członkami zespołu terapeutycznego, redukcja stresu związanego z pracą, zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych, zwiększenie satysfakcji z pracy

 

Cena:

Trudne rozmowy z pacjentem - szkolenie modułowe

Forma: wykład interaktywny z częścią warsztatową

 

Termin szkolenia:

 

Czas trwania: 4 godz.

 

Dla kogo: pielęgniarki, które chcą poszerzyć swoje umiejętności komunikacyjne

 

Program szkolenia:

 

Korzyści dla uczestników: zwiększenie pewności siebie w kontakcie z pacjentami, redukcja stresu związanego z pracą, zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych

 

Cena:

Profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarki - szkolenie modułowe

Forma: wykład interaktywny z częścią warsztatową

 

Termin szkolenia:

 

Czas trwania: 4 godz.

 

Dla kogo: pielęgniarki

 

Program szkolenia: Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarki - techniki przeciwdziałania.

 

Korzyści dla uczestników: wzrost świadomości zagrożenia stresem związanym z pracą, indywidualna ocena poziomu stresu, analiza możlwości radzenia sobie ze stresem w pracy, techniki profilaktyki wypalenia zawodowego

 

Cena:

strona:
1